Siirryt pois www.adhd-tietoa.fi sivustolta. Olet siirtymässä sivustolle, jota Janssenin Yksityisyyden suoja koskevat ehdot eivät koske. Valitse OK jatkaaksesi.

Mikä ADHD on?

ADHD on lyhenne englanninkielisistä sanoista Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Suomenkielinen nimi on aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö.

Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (ADHD) on neuropsykiatrinen toimintakykyä heikentävä häiriö, joka vaikuttaa kykyyn keskittyä tehtävien suorittamiseen. ADHD ilmenee myös ylivilkkautena ja impulsiivisuutena.

ADHD vaikuttaa henkilön tuotteliaisuuteen, ja se ja voi myös vaikuttaa sosiaalisten suhteiden ja itsetunnon kehittymiseen. ADHD alkaa lapsuudessa, säilyy teini-iässä ja jatkuu monilla aikuisikään saakka.

ADHD:sta kärsii arviolta 3–5 % kaikista lapsista kulttuurista tai maantieteellisestä alueesta riippumatta. Täten 25–30 oppilaan luokassa on keskimäärin ainakin yksi ADHD-oireinen lapsi.

 

Mitä ADHD on
  • Neuropsykiatrinen häiriö, joka aiheuttaa lapselle ongelmia tarkkaavaisuuden ja tehtäviin keskittymisen suhteen. Lapsen käytökselle on usein ominaista ylivilkkaus.
  • ADHD:hen kuuluu kolme pääoiretta: tarkkaamattomuus, yliaktiivisuus ja impulsiivisuus (kaikki oireet eivät välttämättä ilmene)
  • ADHD alkaa lapsuudessa ja kestää usein aikuisikään asti
  • Häiriöön voi olla useita syitä
  • Diagnosointi voi joskus olla haastavaa 
  • ADHD:ta voidaan hoitaa tehokkaasti
Mitä ADHD ei ole
  • Se EI ole asenneongelma eikä huonon kasvatuksen tulos
  • Se EI ole älyllinen vamma

 

Kuvissa esiintyvät henkilöt eivät liity sisältöön.