Siirryt pois www.adhd-tietoa.fi sivustolta. Olet siirtymässä sivustolle, jota Janssenin Yksityisyyden suoja koskevat ehdot eivät koske. Valitse OK jatkaaksesi.

Puhu lääkärisi kanssa

Jos lapsellasi esiintyy ADHD:n merkkejä, on useita tahoja, jotka voivat auttaa. Monet perheet kääntyvät aluksi omalääkärin tai kouluterveydenhoitajan puoleen. Jotkut lastenlääkärit pystyvät itse arvioimaan lapsen, mutta useimmiten he antavat lähetteen asiantuntijalle.

Mitä lääkärin luona tapahtuu?
  • esitietojen kerääminen lasta ja vanhempia haastattelemalla
  • esitietojen kerääminen muista lähteistä (yleensä päiväkoti- tai kouluhenkilökunnalta) koskien lapsen oireita, viihtymistä, sosiaalista käyttäytymistä jne.
  • kyselylomakkeeseen vastaaminen (vanhemmat, mahdollisesti päiväkoti-/kouluhenkilökunta ja lapsi itse)
  • psykologiset testit ja arvioinnit
  • motoriset/neurologiset tutkimukset sekä perusteellinen terveystarkastus mukaan lukien näön ja kuulon testaus
  • päiväkoti- tai koulutilanteen kartoitus, esim. miten ympäristö vaikuttaa lapsen oppimiskykyyn ja koulusaavutuksiin.

    (Lähde: Ruotsin sosiaalihallitus (Socialstyrelsen), 2002)
Minkälaisten lääkäreiden puoleen voin kääntyä?
Omalääkäri/terveyskeskuslääkäri
Omalääkäri on usein ensimmäinen taho, jonka puoleen käännytään. Useimmissa tapauksissa omalääkäri antaa lähetteen lääkärille, joka on perehtynyt ADHD:n diagnosointiin ja hoitoon.
Lastenlääkäri
Lastenlääkärit ovat erikoistuneet lastensairauksiin. Lastenlääkärillä ei välttämättä ole kokemusta ADHD:sta. Koska ADHD useimmiten esiintyy lapsilla, on kuitenkin todennäköistä, että lastenlääkärillä on jonkin verran kokemusta ADHD:n seulonnasta, jolloin hän pystyy sulkemaan pois (tai toteamaan) sairauksia, joihin liittyy samankaltaisia käyttäytymiseen ja oppimiseen liittyviä oireita. Lisäksi lastenlääkärillä on todennäköisesti omalääkäriä enemmän kokemusta lääkkeiden määräämisestä lapsille. Omalääkärin lailla hän voi myös antaa lähetteen lähimmälle ADHD-asiantuntijalle.
Lastenpsykiatri
Lastenpsykiatrit ovat erikoistuneet lapsuuden aikaisiin psyykkisiin häiriöihin ja sairauksiin, kuten ADHD:hen ja lasten masennukseen. Lastenpsykiatri voi auttaa arvioimaan, onko ADHD ainoa ongelma vai onko lapsella myös muita psyykkisiä vaivoja. Useimmilla lastenpsykiatreilla on runsaasti kokemusta lääkkeiden määräämisestä ADHD:hen tai muihin lapsilla esiintyviin psyykkisiin häiriöihin.
Lastenneurologi
Lastenneurologit ovat erikoislääkäreitä, joilla saattaa olla erityinen pätevyys ADHD:n diagnosointiin ja hoitoon. Lastenneurologit ovat yleensä asiantuntijoita epilepsian, muiden neuropsykiatristen häiriöiden (kuten Touretten oireyhtymän) tai aivokasvainten toteamisessa ja hoitamisessa. Osa ADHD-oireisista lapsista käy lastenneurologin luona, jotta tällaiset sairaudet voidaan sulkea pois.
Psykiatri
Psykiatri on psyykkisen terveyteen erikoistunut lääkäri, joka voi määrätä ADHD-lääkkeitä teini-ikäisille ja aikuisille. Monien teini-ikäisten ja aikuisten oireet eivät lievity pelkällä käyttäytymisterapialla (yleensä CBT eli kognitiivis-behavioraalinen psykoterapia). Käyttäytymisterapia voi kuitenkin auttaa ADHD-oireista käsittelemään ongelmia, jotka liittyvät hänen kanssakäymiseensä perheen, ystävien ja koulu- tai työkavereiden kanssa.
Koululääkäri
Koululääkärin tehtävänä on edistää oppilaiden terveyttä, keskustella oppilaiden ja heidän vanhempiensa kanssa sekä tehdä diagnooseja tai lähettää jatkotutkimuksiin.

 

 

Kuvissa esiintyvät henkilöt eivät liity sisältöön.